Kruipruimte ventileren

Kruipruimte isoleren kan een belangrijke stap zijn wanneer u uw woning wilt verduurzamen. Maar vaak wordt er niet direct bij het ventileren van de kruipruimte stilgestaan. Want isoleren en ventileren gaan vrijwel altijd hand in hand. Waar geïsoleerd wordt, hoort ook geventileerd te worden, hoe tegenstrijdig men dat soms vindt.

Waarom kruipruimte ventileren?

Goed de kruipruimte ventileren kan een hoop ellende voorkomen. Hoewel het volgens het bouwbesluit niet verplicht is de kruipruimte te ventileren, wordt het wel sterk aangeraden. Door de kruipruimte voldoende te ventileren kan men voorkomen dat eventueel vocht vanuit de kruipruimte zich een weg omhoog kan banen de woning in. Dit vocht kan zowel in de kruipruimte als in de rest van de woning flinke problemen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan schimmel of houtrot. De kruipruimte voldoende ventileren zorgt dat dit vocht weg kan komen naar buiten toe en voorkomt condensatie van vocht in de woning. Bovendien zorgt ventilatie van de kruipruimte er voor dat schadelijke gassen die van nature in de grond en in bouwmaterialen als beton voor komen, weg kunnen trekken naar buiten. Als er geen ventilatie in de kruipruimte is, kunnen dit soort gassen, zoals radongas, zich ophopen in de kruipruimte. Vervolgens kunnen ze zich via openingen en kieren als leidingdoorvoeren en een kruipluik verspreiden in de woning waar ze niet alleen een vieze geur in omloop kunnen brengen, maar zelfs ziekmakend kunnen werken.
Om de verspreiding van dit soort gassen zoveel mogelijk te beperken, is er in het bouwbesluit wél vastgelegd dat de vloer van de begane grond lucht- en waterdicht moet zijn. Maar juist het luchtdicht maken van de vloer is nog niet altijd heel eenvoudig. Met name openingen bij het kruipluik en in de meterkast zijn lastig écht luchtdicht te maken. Daardoor kunnen gassen dus makkelijk omhoog trekken. Om dit toch zoveel mogelijk te beperken, is het zo belangrijk om altijd de kruipruimte voldoende te ventileren.

Geïsoleerde kruipruimte ventileren

Vaak wordt gedacht dat ventilatie niet meer zo van belang is als er eenmaal is geïsoleerd. Maar niets is minder waar. Juist wanneer er isolatie is aangebracht, is ventilatie uitermate belangrijk. Het uitgangspunt is vaak dat er met isolatie in de kruipruimte geen vocht meer aanwezig zal zijn. Maar wat als er toch vocht in de kruipruimte is? Het kan zonder kruipruimte ventilatie geen kant op en kan het isolatiemateriaal en daarmee ook de isolatiewaarde aantasten. Daarnaast kan het vocht dan alsnog de woning intrekken en daar indirect of direct schade veroorzaken.
Ook gassen kunnen zich nog steeds voordoen in de kruipruimte. Door de kruipruimte blijvend te ventileren, kunnen de concentraties aan gassen zo laag mogelijk gehouden worden.
Bovendien blijft er dankzij de ventilatie genoeg verse lucht aangevoerd.
Kortom; ook een geïsoleerde kruipruimte moet ventileren.

Hoe kruipruimte ventileren?

De meeste woningen hebben al ventilatieopeningen in de kruipruimte. Meestal is er een opening gemaakt in zowel de binnen- als buitenmuur, ter hoogte van het maaiveld van de buitenmuur. In deze gaten is een ventilatierooster geplaatst. Een enkelsteens muur heeft vaak een ventilatiekoker om zo de kruipruimte te ventileren. Zijn er in uw woning geen ventilatieopeningen, dan zijn deze makkelijk zelf realiseerbaar zodat uw ook uw kruipruimte voldoende kunt ventileren.