Geluidsisolatie

Geluiden zijn in onze huidige samenleving altijd en overal om ons heen. Natuurlijk zijn al deze geluiden niet altijd even wenselijk. Zeker in onze woningen willen we geluiden van buiten liever niet binnenshuis horen. Ook geluiden die van de bovenverdieping komen, houden we graag op dezelfde verdiepingen, of zelfs binnen dezelfde ruimte, en horen we het liefst niet beneden. Om dit te bewerkstelligen, kunt u geluidsisolatie toe passen. Geluidsisolatie zorgt er voor dat geluiden zich in principe niet verder kunnen voortbewegen, waardoor geluid wordt gestopt.

Geluidsisolatie bij luchtgeluid

Voordat u geluidsisolatie gaat plaatsen, is het belangrijk te weten van welk soort geluiden u last heeft. U kunt last hebben van te veel luchtgeluid. Alle geluiden die zich via trillingen in de lucht verder verspreiden vallen onder de noemer luchtgeluid. Voorbeelden hiervan zijn stemgeluid en muziek. Van deze vorm geluidsoverlast heeft u meestal last wanneer u wanden en/of vloeren en plafonds van hout zijn. Een houten constructie die niet is voorzien van isolatie werkt als een klankkast en versterkt geluiden zelfs. Betonnen wanden en vloeren op de begane grond zijn vaak massief. Massief beton kan geluid goed tegen houden, juist omdat de massa zo groot is. Maar verdiepingsvloeren zijn vaak van holle betonplaten gemaakt. Holle betonplaten hebben natuurlijk lang niet de hoeveelheid massa die massief betonnen platen wel hebben. Holle betonplaten laten geluid daarom wél makkelijk door.
Luchtgeluid is te isoleren door zachte isolatiematerialen te gebruiken bij de geluidsisolatie. Minerale wolsoorten zoals steenwol en glaswol zijn uitermate geschikt. Maar ook andere zachte materialen zoals katoen en houtvezel isolatie doen heel goed dienst als geluidsisolatie. Métisse katoen isolatie levert speciale platen voor geluidsisolatie.
Bij houten constructies kan de geluidsisolatie tussen de balken geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld bij een bestaand plafond of een bestaande vloer of een nieuwe voorzetwand. Geluidsisolatie bij een betonnen vloer kan door middel van een zwevende dekvloer, een betonnen plafond kan worden voorzien van een verlaagd plafond.

Geluidsisolatie bij contactgeluid

Naast overlast van luchtgeluid kan ook contactgeluid heel hinderlijk zijn. Onder contactgeluid vallen geluiden afkomstig van voetstappen, schuivende meubels of bijvoorbeeld vallen speelgoed. Contactgeluid is moeilijker te isoleren dan luchtgeluid. Contactgeluid ontstaat namelijk door het trillen van vaste delen, zoals een muur of plafond, waar luchtgeluid zich juist verspreidt via de lucht. Bij contactgeluid moet er daarom voor worden gezorgd dat het geluid niet alleen wordt geabsorbeerd maar dat ook de trilling die het contactgeluid veroorzaakt wordt onderbroken. Dit kan bereikt worden door het contact tussen constructiedelen te verbreken door middel van isolatiemateriaal en eventueel trillingsdempers.
Geluidsoverlast van contactgeluid komt vaak van de bovenliggende verdieping. Dit kan van een verdieping in de eigen woning komen, maar ook van bovenburen in appartementen en flatgebouwen.
Wanneer contactgeluid in de eigen woning voor ongemak zorgt, dan kan er voor geluidsisolatie in het plafond en/of de verdiepingsvloer gekozen worden. Maar wanneer de bovenburen zorgen voor overlastgevend contactgeluid, dan is geluidsisolatie in het plafond de enige optie als u zelf het overlast wilt aanpakken.
Wanneer u geluidsisolatie tegen contactgeluid aanbrengt, is het, zoals eerder gezegd, van belang dat er GEEN direct contact bestaat tussen het oude en het nieuwe constructiedeel. Voor wandisolatie betekent dit dat het nieuwe frame van de voorzetwand niet in contact staat met de bestaande muur. Een plafond kan middels een verlaagd plafond tegen geluid geïsoleerd worden. Ook nu is het belangrijk dat er geen contact is tussen het oude en het nieuwe plafond. Door gebruik te maken van trillingsdempers is dit te realiseren. Het verlaagde plafond wordt opgebouwd uit hout of metal stud profielen. Belangrijk bij contactgeluid is dat ook aangrenzende constructiedelen geen contact hebben met het nieuwe plafond. Het plafond moet dus ook vrij zijn van de wanden. Dit kunt u bewerkstelligen met randstroken van bijvoorbeeld Fermacell. Geluidsisolatie bij vloeren is het makkelijkst realiseerbaar middels een zwevende dekvloer. Hierbij geldt weer het zelfde principe: geen contact met de oude vloer en omliggende wanden. Tussen oude vloer en nieuwe zwevende vloer komt het geluidsisolerende materiaal, zoals steenwol. De randen, waar de vloer overgaat in de wanden, voorziet u van randisolatie.

Wat is akoestische isolatie?

De termen geluidsisolatie en akoestische isolatie worden nogal eens door elkaar gebruikt. Maar toch betekent het in essentie niet hetzelfde.
Akoestische isolatie wordt meestal toegepast om de akoestiek in een ruimte te verbeteren. De term komt vooral veel voor in de muzikale wereld. Bespeelt u een instrument, dan kan akoestische isolatie wenselijk zijn om de akoestiek van de ruimte te verbeteren, zodat de klanken uit het instrument mooier hoorbaar zijn. Akoestische isolatie kan ook aangebracht worden om galmen of echoën te stoppen of te verminderen. Door de akoestiek in de ruimte te verbeteren, kan het galmen of echoën ook verbeteren. Deze vorm van akoestische isolatie komt vaak voor in grote kantoortuinen of restaurants. Kortom; op plekken waar veel mensen tegelijkertijd aan het woord zijn. Door de juiste akoestische isolatie toe te passen, kan ervoor gezorgd worden dat al die stemmen door elkaar veel aangenamer voor het gehoor zijn.

Verschil tussen geluidsisolatie en akoestische isolatie

Met geluidsisolatie wordt het stoppen of tegenhouden van geluid bedoeld. Geluidsisolatie wordt daarom toegepast wanneer er sprake is van geluidsoverlast of om geluidsoverlast te voorkomen. Geluidsisolatie wordt gecreëerd met zachte isolatiematerialen, omdat zachte materialen in staat zijn het geluid te absorberen en daarmee het geluid sterk te reduceren of zelfs helemaal tegen te houden.
Akoestische isolatie wordt normaal gesproken gedaan om de akoestiek te verbeteren.
In de vorige alinea spraken we over het bespelen van een instrument. In geval van akoestische isolatie gaat het dan om de ruimte waarin dit instrument wordt bespeeld: u wilt dat het zo goed en mooi mogelijk klinkt, zonder galmen of doffe klanken.
In het geval van geluidsisolatie wilt u er juist voor zorgen dat de geluiden die het instrument produceert niet te horen zijn in andere vertrekken.
In de isolatiebranche zien we beide termen vaak door elkaar gebruikt worden. Meestal bedoelt men met akoestische isolatie eigenlijk geluidsisolatie. Met andere woorden: de meeste mensen die om akoestische isolatie vragen, zijn daadwerkelijk op zoek naar isolatie om geluid te weren of te reduceren.

Aw waarde

Om aan te geven hoeveel geluid een isolatiemateriaal kan absorberen, oftewel hoe goed een materiaal geluid isoleert, bestaat er de geluidsabsorptie coëfficiënt, weergegeven als de Aw waarde. Een Aw waarde van 0 betekent dat er geen geluidsabsorptie plaatsvindt en het materiaal dus niet geschikt is voor geluidsisolatie. Een Aw waarde van 1 is juist heel goed, en geeft aan dat het geluid met 100% gereduceerd wordt. Hoe hoger de Aw waarde, hoe hoger het geluidsisolerende vermogen van het materiaal. Zo hebben Acoustifit platen van Knauf vanaf een dikte van 9 centimeter al een Aw waarde van 1. Zelfs Knauf Acoustifit platen van slechts 6 centimeter hebben zelfs al een Aw waarde van 0,90.
Ook de speciale akoestische platen van Métisse katoen isolatie scoren hoge Aw waarden. Zo hebben de platen met maar een geringe dikte van 4,5 centimeter liefst een Aw waarde van 0,95. Dat betekent dat deze platen al 95% van het geluid kunnen absorberen.

Geluidsisolatie muur

Geluidsisolatie in de muur wordt meestal toegepast om geluid van buiten niet door te laten dringen naar binnen. Een bestaande muur is heel makkelijk te isoleren met een voorzetwand. Hierbij wordt een nieuwe constructie, opgevuld met isolatiemateriaal, voor de muur gerealiseerd. Hoe u geluidsisolatie toe past in de muur, leest u op de pagina ‘geluidsisolatie muur’.

Geluidsisolatie plafond

Wanneer u geluiden van bovenliggende verdiepingen, hetzij in uw eigen woningen, hetzij afkomstig van bovenburen, wilt weren, dan is geluidsisolatie in het plafond sterk aan te raden, liefst in combinatie met geluidsisolatie in de bovenliggende vloer.
Bij houten constructies kan geluidsisolatie geplaatst worden tussen de balken, maar wanneer het een betonnen plafond betreft of wanneer vooral contactgeluid gestopt moet worden, is een verlaagd plafond zonder contact met het oude plafond aan te raden. Op de pagina ‘geluidsisolatie plafond’ vindt u meer informatie.

Geluidsisolatie vloer

Verdiepingsvloeren zonder geluidsisolatie kunnen veel geluid doorlaten naar onder onderliggende vertrekken. Door deze vloeren alsnog van geluidsisolatie te voorzien, verbetert u de situatie aanzienlijk. De beste manier is om een zwevende dekvloer te leggen, zeker wanneer u met name contactgeluid wilt aanpakken. Bij een houten vloer kan ook tussen de balken geïsoleerd worden, maar houd wel in het achterhoofd dat dit wél luchtgeluid isoleert, maar contactgeluid zich zo nog steeds via de constructiedelen kan verspreiden. Om ook contactgeluid te bestrijden is het nodig dat de nieuwe vloer geen contact maakt met de oude vloer. De nieuwe constructie mag de oude vloer dus nergens raken. Is dit wel het geval, dan kan de trilling nog steeds via de nieuwe constructie worden doorgegeven. Meer informatie over geluidsisolatie in de vloer vindt u op de pagina ‘geluidsisolatie vloer’.